Escriptura d’una escena teatral

A l’assignatura Anàlisi i crítica del teatre català, impartida al primer curs del grau de Filologia Catalana, una de les activitats que els i les estudiants han de fer és escriure una escena teatral.

Per tal de poder portar endavant aquesta activitat, hem preparat el següent document de treball:

ACTIVITAT D’ESCRIPTURA D’UNA ESCENA TEATRAL

 • L’objectiu d’aquesta activitat és posar en pràctica allò estudiat sobre els diferents tipus d’acotacions i parlaments.
 • Aquesta activitat es farà per parelles (o individualment).
 • L’extensió de l’escena estarà al voltant d’una cara i mitja de full o dues cares. Si es fa en format electrònic, useu la lletra Times New Roman, 12, interlineat 1’5, text justificat i amb el sagnat propi del teatre. Poseu el/s vostre/s nom/s abans del títol de l’escena.
 • Per a l’avaluació d’aquesta activitat, a més de tenir en compte el que es demana a continuació, es valoraran la correcció lingüística i estilística (especialment la coherència del registre amb relació al marc de la ficció i al tipus de personatge).

FASES EN L’ESCRIPTURA DE L’ESCENA

PLANIFICACIÓ DE L’ESCRIPTURA

 • L’escena partirà d’una situació en què un dels personatges vol o necessita dir alguna cosa important i/o inesperada a un altre.
 • Abans d’escriure l’escena, caldrà decidir alguns elements de la ficció:
 1. Època
 2. Espai geogràfic on se situa (una ciutat, un poble…)
 3. Espai concret on transcorre l’escena (menjador d’una casa, aula d’una escola…)
 4. Moment del dia en què se situa l’acció
 5. Característiques bàsiques dels dos personatges (o del personatge, si es fa un monòleg), com ara el sexe, l’edat, la seua parença externa (vestuari…), la seua denominació (Pare, Professora) o nom propi, caràcter o personalitat, etc.
 6. Tema o assumpte que es vol comunicar

ESCRIPTURA DE L’ESCENA

 1. L’escena ha de tenir un títol (centrat i en negreta si s’escriu en format electrònic), les acotacions pertinents (en cursiva si s’escriu en format electrònic) i els parlaments, amb les denominacions dels personatges en majúscula seguides de dos punts.
 2. Pel que fa a les acotacions, a l’inici del text, tingueu en compte la distinció entre les acotacions llindars (llista de personatges, ciutat o poble on se situa l’acció i època de la ficció) i les externes (descripció de l’espai concret on té lloc l’acció, moment del dia i caracterització bàsica dels personatges).
 3. Quan redacteu els parlaments (diàlegs o monòlegs), teniu en compte l’ús de les acotacions internes i intercalades per referir-se a com diu el personatge el text, sobre pauses, moviments dels personatges en l’espai, gestos o acció no verbal que puga desenvolupar el personatge.

Rosselló, Ramon X. (2018): «Escriptura d’una escena teatral», Departament de Filologia Catalana. Blog de Docència, 25-09-2018, Enllaç:  http://dfcdocencia.blogs.uv.es/2018/09/26/escriptura-duna-escena-teatral/

 

Anàlisi i crítica del teatre català

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 5 ?