Comentari de lectures a Twitter

Dins del Projecte d’innovació docent «De l’anàlisi a la producció textual i de la producció a l’anàlisi textual» (UV-SFPIE_RMD17-723532), hem dut a terme una activitat de comentari de lectures a Twitter en l’assignatura «Literatura catalana contemporània», del primer curs del Grau en Filologia Catalana.

Els estudiants que enceten els estudis del Grau de Filologia Catalana necessiten desenvolupar les competències d’anàlisi i comentari acadèmic de textos, així com les relacionades amb la producció textual. Entre les pràctiques destinades a assolir aquestes competències, hem introduït el comentari de les lectures obligatòries de l’assignatura a través de Twitter.

Per a la redacció dels tuits, s’han seguir les normes d’ús de Twitter exposades al llibre de  Lluch i Nicolàs (2015):  Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models.

L’activitat s’ha dut a terme durant un període temporal d’intervencions fixat (dues setmanes per a cada lectura), que es correspon amb el moment de lectura i anàlisi de les obres a  les classes pràctiques.

Les etiquetes per a identificar els tuits i poder localitzar-los i recuperar-los per part de qualsevol dels membres del grup són: #LitCat, seguida de, segons els casos, #Verdaguer, #Rodoreda, #JoanFuster i #Monzó.

Les piulades poden ser de tres tipus:

  1. Les que extrauen alguna citació de l’obra que hom considera especialment significativa.
  2. Les que citen fragments de la bibliografia, seguint les normes de citació acadèmica (ús de cometes i atribució d’autoria).
  3. Les que resumeixen idees sobre l’obra. Han de tenir un caràcter analític, no han de ser opinions o valoracions personals. Tampoc no han de ser un resum de l’argument de l’obra. Poden centrar-se en aspectes tècnics, estilístics, estètics o històrics.

Amb aquesta pràctica, es treballen aspectes com: la lectura analítica d’obres literàries i de bibliografia crítica; el registre acadèmic; i la producció de textos, amb un èmfasi especial en l’exercici de la capacitat per a sintetitzar continguts i de la concisió expressiva.

La xarxa social Twitter s’ha revelat útil i dinàmica per a la pràctica del comentari de les lectures, en paral·lel a d’altres modalitats d’anàlisi, perquè té els avantatges de:

  • Obligar a sintetitzar idees i conceptes i a practicar la brevetat en l’expressió.
  • Integrar-se en una forma de comunicació que resulta familiar als estudiants.
  • Permetre la interacció entre els diferents membres del grup.

 

Gregori, Carme (2018): «Comentari de lectures a Twitter». Departament de Filologia Catalana. Blog de Docència, 15-09-2018, Enllaç: http://dfcdocencia.blogs.uv.es/2018/09/25/comentari-de-lectures-a-twitter/

Literatura catalana contemporània

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 8 ?