Monthly Archives: abril 2018

Innovació Docent del Departament de Filologia Catalana

En les assignatures de Llengua, Traducció i Literatura catalana un estudiant ha de ser capaç d’analitzar, emetre judicis o elaborar un text creatiu a partir de l’anàlisi discursiva. [..]

Sobre el blog