El ball de la lluna de Marc Granell

A partir de la proposta metodològica de Lluch i Valriu (2013: 49-59), ressenyem el poemari El ball de la lluna de Marc Granell a partir de l’anàlisi pragmàtica, paratextual i estilística.

El ball de la lluna  és un poemari clàssic infantil. Després de l’èxit del seu primer llibre de poesia infantil, i el cert renom que ja tenia entre la poesia per a adults, Granell va publicar l’any 2003 El ball de la lluna (Fluixà, 2019). En efecte, podem inscriure el poemari dins del circuit escolar, com a lectura obligatòria a partir dels huit anys, com bé ens indica la col·lecció a la qual pertany «La bicicleta groga». Aquesta lectura pot ajudar els més menuts a introduir-se en el món de la poesia ja que, en el nostre cas, va ser una lectura obligatòria en 3r de primària. Tot l’alumnat vam treballar el poemari conscientment, perquè després, el mateix Granell ens va fer una visita a l’escola.

Quant a l’anàlisi paratextual, destaquem, en primer lloc, el títol de l’obra que coincideix amb el títol d’un poema, en el qual els astres diürn i nocturn amb l’ajut d’altres elements meteorològics, ens delecten amb una dansa. Les llunes que s’il·lustren a la portada i al poema esmentat són diferents, la primera sembla ser més majestuosa, potser és perquè és la imatge que encapçala l’obra. Arran d’aquesta al·lusió a la diferència entre les llunes,
trobem que les imatges no són un element que destaque sobre la resta. Tenen un estil sobri i sempre fan referència a allò que tracten els versos. Tanmateix, trobem una tipografia que combina els colors roig i negre, com també combina diferents mides depenent de l’extensió del poema.

En referència a l’anàlisi estilística, el poemari té una temàtica miscel·lània generalment i està dividit en tres parts. La primera part es titula «Animalets, animals i animalots» té dotze poemes i com bé ens indica el títol, inclou animals de totes les mides i formes, tractats amb cert toc juganer. La segona part és «Causes, coses i casos del món», conformada per catorze poemes, és la part on possiblement trobem una mica de reflexió i abraça temàtiques més socials, veiem un clar exemple al poema La frontera. En l’última part, «Rutes pobles i paisatges», de catorze poemes, Granell ens fa viatjar per distints punts del nostre territori i ens mostra tradicions, un dels poemes a destacar és «Ruta gastronòmica», que com bé ens indica el títol, recorrem cada racó del nostre país tastant cada una de les seues delícies: «A Benicarló carxofes / i a Vinaròs llagostins / A Borriana, taronges / i a Xàtiva l’arnadí». Tot plegat, l’obra està formada per quaranta poemes, com hem dit, dividit en tres parts, sent la primera la de menor extensió.

Granell no segueix cap patró mètric, cada poema varia segons l’extensió i la temàtica: té poemes d’una sola estrofa, com «Les gavines», de dues estrofes, com «Xiprer», i de quatre, com «El ball de la lluna». Sol predominar-hi els d’una sola estrofa, siguen de major o menor extensió.

En relació amb els elements estilístics, destaquem els versos blancs a la majoria de poemes, i també xicotetes estrofes d’alguns poemes amb rima consonant: «N’hi ha de blanques i de grises / i del color de la mel / N’hi ha de grandotes, peludes, / n’hi ha de menudes / sens pèl». Aquests trets li aporten al poemari un ritme àgil, fàcil i entenedor, apte per als més menuts. El lèxic dels poemes és senzill i clar, perquè siga de fàcil comprensió.

Per concloure, podem dir que El ball de la lluna és una obra perfecta perquè els xiquets s’inicien al món de la poesia i coneguen altres formes de literatura més enllà de la narrativa. La incursió d’obres com aquesta al món escolar, pot ser un bon incentiu perquè els infants comencen a consumir aquest gènere.


Crítica poètica elaborada en l’assignatura Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana (35411).

Com citar?

Martí López, Paula (2021): “El ball de la lluna, de Marc Granell.”, Blog de docència, 2021-05-14. Enllaç: https://dfcdocencia.blogs.uv.es/el-ball-de-la-lluna-de-marc-granell/ 

About Gemma Lluch

Gemma Lluch, catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Edita continguts de l'assignatura Cultura i Literatura per a Infants i Joves en Llengua Catalana.
Cultura i literatura per a infants i joves en català

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 10 ?