Escriptura creativa i lectura en veu alta

Anàlisi i crítica del teatre català i Comunicació oral formal en llengua catalana són dues assignatures del segon semestre de primer curs de Filologia Catalana. La literatura i la llengua, de vegades tan separades en assignatures diferenciades, han de buscar un punt de trobada per al treball de les competències transversals, com ho són l’escriptura i la producció oral.

Els continguts d’Anàlisi del teatre i Comunicació oral estan ben allunyats, però les competències que es requereixen es complementen a la perfecció. El teatre és la literatura que usa la veu, l’espai i, en definitiva, la comunicació en directe per arribar al públic. En aquest sentit, des d’aquestes dues assignatures s’ha posat en marxa una activitat d’escriptura i lectura en veu alta que les interrelaciona, la qual ajuda a millorar els resultats de l’aprenentatge en totes dues. A més, és una activitat que resulta atractiva i estimulant per a l’alumnat, que veu com les seues paraules es transformen en comunicació oral davant un públic.   

L’activitat s’inicia en l’assignatura d’Anàlisi i crítica del teatre català. Dins el tema que es dedica a l’anàlisi dels parlaments i de les acotacions, l’alumnat escriu una escena teatral, per a la qual cosa posa en pràctica el que ha aprés a nivell teòric. Aquesta es duu a terme a partir d’unes instruccions que es poden consultar en un altre apunt d’aquest blog.

Tot seguit, en l’assignatura de Comunicació, alhora que es fan altres pràctiques de pronunciació i elocució, dediquem una sessió a la lectura en veu alta de les escenes teatrals que han escrit. En temps prepandèmics vam poder fer les lectures a la Sala d’actes Manuel Sanchis Guarner, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Precisament, un dels objectius de l’activitat està relacionat amb aquest escenari. La lectura de l’escena teatral és el primer contacte amb l’escena i el públic per a molts estudiants. Com que els estudiants necessiten activitats per a enfrontar-se a la por escènica i saber dominar el cos davant d’una audiència, l’activitat que presentem és idònia per a començar. En aquesta activitat no s’ha de produir un text (semi)improvisat, sinó que sols s’ha de llegir. És, doncs, un bon entorn per a tenir un primer contacte. 

La lectura també serveix de pràctica real a l’hora d’aplicar els continguts treballats sobre l’estàndard oral. Així, els alumnes han de pensar en les vocals obertes o en la pronúncia amb /a/ o /e/ de les paraules que comencen per es-, en-, em-, per posar dos exemples. A més, la lectura en veu alta permetrà als estudiants sentir com sona el seu text i replantejar-se’n l’escriptura: s’entén bé? hem triat les millor paraules o construccions per a expressar el que volem dir?

Per tot això, després de la lectura demanem una pràctica escrita amb dues qüestions:

  1. Fes una reflexió sobre les característiques morfològiques de l’estàndard usat en l’escena teatral que has escrit i sobre la variació funcional (registres) que hages usat. Què has canviat després de la lectura en veu alta davant el públic?
  2. Indica quins fenòmens fonètics cal tenir en compte per a fer una bona lectura del text, adequat a l’estàndard impersonal d’un locutor valencià.

Aquesta reflexió ha de servir per a arribar a un grau elevat de consciència en les formes gramaticals i lèxiques usades i l’adequació al text. Tot això revertirà en el procés de revisió de l’escena teatral, un text que finalment lliuraran al professor d’Anàlisi i crítica del teatre català. I així haurem fet un viatge circular: del text a la veu i de la veu al text.

Ramon Rosselló i Andreu Sentí, professors del Departament de Filologia Catalana

Com s’ha de citar aquest article?

Rosselló, Ramon X. & Sentí, Andreu (2021): “Escriptura creativa i lectura en veu alta”. Blog de docència, 22-07-2021. Enllaç: https://dfcdocencia.blogs.uv.es/escriptura-creativa-i-lectura-en-veu-alta/ 

Anàlisi i crítica del teatre català, Comunicació oral formal , , , , , , , ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 6 ?