La producció i l’anàlisi textual

El professorat del Departament de Filologia Catalana sempre ha considerat una prioritat la innovació docent. Del 2005 al 2010, vam participar en el Projecte d’Innovació de Convergència Europea de la Facultat de Filologia i, del 2005 al 2009, en el Projecte d’Innovació en tutories. Tutorització i seguiment personalitzat d’un grup. Posteriorment, del 2009 al 2011, el professor Rosselló va coordinar «Metodologies d’avaluació en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana oral».

Més recentment, del 2017 al 2020, hem participat en els projectes que han construït i alimentat aquest blog. Són projectes centrats en la producció i l’anàlisi de textos:

  • Projectes d’Innovació Docent: UV-SFPIE_RMD17-587920, UV-SFPIE_PID19-1096104 i UV-SFPIE_RMD18-954023.
  • Universitat de València. Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat educativa.
  • Curs 2017-2020.
  • Investigadors: Ramon Rosselló, Miquel Nicolàs, Carme Gregori-Soldevila, Andreu Sentí, Josep Ribera, Àngel Cano.
  • IP: Gemma Lluch Crespo.

L’experiència prèvia de treball conjunt i de diàleg transversal ha estat fonamental per enfocar la renovació de la metodologia docent de forma transversal. Concretament, ho hem fet en les assignatures (de llengua i de literatura) que treballen l’anàlisi de textos i l’escriptura com a eina per transmetre idees, problemes i solucions dins de l’àrea d’estudi i per dominar destreses com la crítica i l’anàlisi de manifestacions lingüísticoculturals.

Com a mostra del treball que fem, en el següent enllaç, poden trobar tres activitats de les assignatures:

  • Literatura catalana contemporània
  • Anàlisi i crítica del teatre català
  • Cultura i literatura per a infants i joves en català

Com citar:

Lluch, Gemma (2020): «La producció i l’anàlisi textual». Departament de Filologia Catalana. Blog de Docència, 08-03-2020. https://dfcdocencia.blogs.uv.es/la-produccio-i-lanalisi-textual/

About Gemma Lluch

Gemma Lluch, catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Edita continguts de l'assignatura Cultura i Literatura per a Infants i Joves en Llengua Catalana.
Sobre el blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 14 ?