L’examen de desenvolupament amb materials de consulta

Com plantejar un examen de desenvolupament amb materials de consulta en el grau #FilCat

En l’avaluació d’algunes assignatures del grau de Filologia Catalana l’estudiant ha de compondre un text sobre continguts descrits en la guia docent.

L’enunciat o els enunciats proposats poden:

  1. coincidir literalment amb epígrafs del programa (el nom d’un tema o un apartat);
  2. ser una variació o paràfrasi d’aquests, o
  3. demanar que es relacionen blocs o apartats de la llista de continguts de l’assignatura.

En qualsevol de les tres opcions, el text es compon en el temps d’examen programat. Durant l’exercici, l’estudiant pot consultar tota mena de materials (apunts, manuals, monografies i articles especialitzats) i, en alguns casos, pot accedir fins i tot a la informació disponible en xarxa.

Tret del temps prefixat, l’únic límit és la gestió responsable de les dades: la composició d’un text amb recursos propis i respecte escrupolós als principis de propietat intel·lectual, citació de fonts i redacció original.

Ara bé, com s’ha de platejar un examen amb aquestes característiques? Què s’espera de l’estudiant que s’hi enfronta? A què ha de concedir prioritat en la preparació i execució del text?

Vist que no s’hi restringeix l’accés a la informació, i que no cal posar l’èmfasi en l’esforç memorístic previ, l’aspecte més rellevant no és el transvasament de dades de fonts diverses al text.

En un exercici d’aquesta naturalesa es valora l’elaboració personal de l’estudiant. La capacitat d’enfrontar-se amb la matèria i concebre-la, de manera individual, com un ingredient més de la formació filològica. Importa la dosi de reflexió singular que traspua el text resultant, no la reproducció de les dades en si.

Allò que confereix valor afegit a un examen amb materials és la veu pròpia. No tant la repetició del que exposà la professora en classe o del que es troba en la bibliografia de referència.

Val a dir que en aquesta mena d’exàmens no es tracta d’oferir un punt de vista original. L’originalitat és un valor molt escàs i difícil d’assolir. No s’hi pretén que l’estudiant faça aportacions inèdites o desvetle dades noves. Això són requeriments de la investigació, exigibles en el nivell de postgrau.

Més aviat es tracta d’aplicar el sentit comú a l’exploració de les possibilitats implícites en els tres tipus d’enunciats que acabem d’enumerar. I d’actuar davant els enunciats amb actitud assagística. Podem dir que un examen de desenvolupament s’acosta una mica a l’assaig, com a temptativa d’abordar les múltiples cares d’un poliedre.

L’examen en Història de la Llengua Catalana

Mirem d’il·lustrar-ho amb els exàmens que plantegem en les dues assignatures troncals d’història del català: Història de la Llengua Catalana I  i Història de la Llengua Catalana II .

En ambdues l’estudiant ha de fer seu el principi Pensar històricament, l’actitud que davant el passat postulava el gran catalanòfil Pierre Vilar. Situar-se davant la història del català amb la disposició de qui entra en un territori que aporta claus interpretatives del present és més important que l’acumulació erudita de centenars de noms propis, dates i xifres.

I és igualment important discernir entre, d’una banda, la història com a dipòsit factual de fets, esdeveniments i processos documentats. I, de l’altra, la història com a discurs, com a text públic que assigna sentit al flux temporal, estableix lligams de causa-efecte i mira d’extraure’n conseqüències per a la vida quotidiana.

Partint d’aquestes premisses es pot plantejar cada examen d’història de la llengua com un exercici de construcció textual, en què les dades estan al servei d’una reflexió crítica.

Una reflexió modesta, ben plantejada, que es revela a l’estudiant en formació com un repte intel·lectual útil, lúdic i assequible.

Nicolás, Miquel (2020): «L’examen de desenvolupament amb materials de consulta», Departament de Filologia Catalana. Blog de Docència, 17-02-2020. Enllaç: https://dfcdocencia.blogs.uv.es/lexamen-de-desenvolupament-amb-materials-de-consulta/ 

Història de la llengua catalana, Sobre el blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 7 ?