Innovació Docent del Departament de Filologia Catalana

En les assignatures de Llengua, Traducció i Literatura catalana un estudiant ha de ser capaç d’analitzar, emetre judicis o elaborar un text creatiu a partir de l’anàlisi discursiva. A més, ha de saber expressar-ne els resultats de manera eficaç i comunicar-los a través dels mitjans socials.

Per aquesta raó, el professorat dels graus del Departament de Filologia Catalana  i del Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià iniciàrem en el curs 2017-2018 aquest projecte d’innovació docent:

Hem partit de metodologies docents innovadores en la Filologia Catalana en un contingut procedimental transversal com és la producció textual i hem assajat mètodes per a la producció textual acadèmica en els nous escenaris virtuals.

Objectius i desenvolupament

  1. Renovar la metodologia docent, de manera conjunta, d’assignatures que treballen l’anàlisi de textos i l’escriptura com a eina per transmetre idees, problemes i solucions dins de l’àrea d’estudi i per dominar destreses com la crítica i l’anàlisi de manifestacions lingüísticoculturals.
  2. Traslladar el discurs oral formal acadèmic a escenaris virtuals; amb tècniques d’elaboració de discursos, de comparació de la llengua escrita i oral i de treball del llenguatge verbal i no verbal.
  3. Emprar l’escriptura creativa com a recurs per avaluar l’assoliment de la competència relativa al coneixement dels mètodes i tècniques d’anàlisi de textos teatrals.
  4. Utilitzar els mitjans socials com a plataformes d’escriptura i de comunicació.

En resum

Hem posat en marxa aquest projecte:

Primer, perquè no és habitual posar a dialogar professors d’aquestes matèries i de nivells de Grau i de Màster sobre formes de renovació de metodologies docents en un contingut procedimental transversal com és la producció textual.

Segon, perquè és necessari iniciar metodologies docents que ajuden el professor a guiar la transformació de la producció textual acadèmica formal dels estudiants en textos susceptibles de ser utilitzats en els nous escenaris comunicatius orals i escrits a través de plataformes i eines dels mitjans socials.

Aquestes dues accions fonamenten el projecte que presentem i signifiquen una innovació educativa enorme en una àrea com la nostra lligada a pràctiques docents molt tradicionals. A més, les investigacions que hem consultat dels resultats de pràctiques similars en altres àrees de coneixement ens fan partir de la hipòtesi que aquestes pràctiques ajudaran a millorar notablement la nostra qualitat docent.

Per a la construcció dels textos seguirem les propostes de:

El grup ja va participar en el projecte «Metodologies d’avaluació en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana oral» dirigit per Ramon Rosselló; per tant, partim d’una experiència prèvia de treball conjunt i de diàleg transversal.

Lluch, Gemma (2018): «Docència del Departament de Filologia Catalana», Departament de Filologia Catalana. Blog de Docència, 9-04-2018, Enllaç: http://dfcdocencia.blogs.uv.es/2018/04/09/docencia/

About Gemma Lluch

Gemma Lluch, catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Edita continguts de l'assignatura Cultura i Literatura per a Infants i Joves en Llengua Catalana.
Sobre el blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 9 ?